טל. 08-9254192

פקס. 08-9253763

(ע.ר) 580118032

אודותינו

 

עמותת פ.ש.ר , נוסדה בשנת 1987, במטרה, ליזום, לפתח ולהפעיל פרויקטים בתחומי הרווחה והחינוך.

מגוון התוכניות והשירותים פועלים בלוד והסביבה, פתח תקווה, תל השומר, תל אביב ועוד.

העמותה מנוהלת על ידי הנהלה ציבורית, שחבריה פועלים בהתנדבות ובהתאם לחוק העמותות ועל פי מינהל תקין.

תקציב העמותה מבוסס על תקציב ממשלתי של פרויקטים, הכנסות ממקבלי השירות, תמיכות ותרומות מקרנות ציבוריות ופרטיות.

העמותה מופעלת שלא למטרות רווח (מלכ"ר) וכל תקבוליה, לאחר כיסוי ההוצאות, מיועדים למימוש המטרות למען הקהילה.

 

חברי ועד מנהל                         

 

      חזון העמותה

 

הוא להיות גורם מוביל בפיתוח ובהפעלת שירותים חברתיים קהילתיים איכותיים בכלל ויוזמות המקדמים צמצום פערים בקרב משפחות צעירות וילדים.

- יו"ר עמותת פשר

-חבר הנהלה

- יו"ר כ"א וכספים

- מזכיר

  יו"ר חינוך ומעונות

- יו"ר רווחה וקהילה

–חבר וועדת חינוך ומעונות 

 

 

מנכ"לית העמותה

יועץ משפטי 

רואה חשבון

מבקרת העמותה

אלברט סיוון        

מוטי מורד

שמעון תורג'מן

ג'אק שיטרית

שרה אלפסי

אביבה ראובנס

אילנה רביד

 בעלי תפקידים

ברכה שלזינגר -    דן גור ראובן - 

אמנון חדד - 

יהודית קריסטל - 

 

 

 

 

מינהלת פ.ש.ר כוללת צוות מקצועי ואדמיניסטרטיבי בראשות מנכ"ל העמותה, האחראי על יישום מדיניות הועד המנהל של העמותה.

הניהול וקידום הפרויקטים נעשה בדגש על מתן שירות איכותי לאוכלוסייה.